Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Klub

Štruktúra a funkcionári klubu FK Internacionáli VSS Košice.
 
FK vznikol dňa 7.2.2002 ako "Občianske združenie", zaregistrované na MV SR pod číslom VVS/ 1-900/90-19610.
Zmena Stanov zaregistrovaná na MV SR dňa 14.5.2015, číslo spisu VVS/1-900/90-19610 - 1.
Sídlo : Fibichova 9, 040 01 Košice,
DIČ : 2021725453
IČO : 35543477
Bankové spojenie : Poštová banka a. s., Košice číslo účtu : 20214436/6500
V mene klubu koná František Králka, prezident klubu.
E mail : fero.kralka@gmail.com, fero.kralka@zoznam.sk,
 Web stránka klubu : internacionalivss.weblahko.sk,
asistent prezidenta : Ján Husár, č. tf., 0902/733 304,
 
Správna rada :
prezident : František Králka, číslo tf. : číslo mobilu : 0903/654 047, e-mail : fero.kralka@zoznam.sk, fero.kralka@gmail.com
viceprezident : JUDr. Andrej Daňko, číslo mobilu : 0911/643 419,
člen správnej rady pre ekonomiku a financovanie : Milan Rabatin, číslo mobilu :0905/629 997,
člen správnej rady pre masmediálnu komunikáciu : Ladislav Mato, 0910 976269,
člen správnej rada pre športovú a spoločenskú činnosť : Ing. Jozef Hromy, 0907 976 261,
 
Dozorná rada :
predseda : Ladislav Vasiľ,
člen : Vojtech Futáš,
člen : Ing. Jaroslav Boroš,
 
 
 
Členovia FK :
Gejza Csákvári, Jozef Hromy, Antón Švajlen, Andrej Daňko, Jozef Štafura, Ladislav Tamáš, Vojtech Battyanyi, Ján Strausz, Jaroslav Boroš, Dušan Galis, Gerald Tokár, Bohumil Andrejko, František Králka ml., Juraj Kánássy, Andrej Daňko ml., Milan Pohly, František Kunzo, František Čislák, Jozef Plichta st., Jozef Plichta ml., Peter Králka, Ladislav Lukáč, Vojtech Futáš, Marian Pillár, Marek Matis, Vojtech Blaga ml., Milan Bajús, Miroslav Golenya, Miroslav Vasil, Ladislav Vasil, Tibor Vasil, Zoltán Tereščík, Ján Slebodník, Peter Varga, Štefan Kondáš, Peter Kucharský, Juraj Nemčík,Peter Blaga, Jozef Michalík, Ladislav Oliver, Ladislav Mato, Ján Husár, Peter Benedik, Jozef Oboril, Eugen Magda, Štefan Bačinský, Ján Buchala, Jozef Králka, Cyril Baschiera, Jozef Čorba, Roman Benedik, Štefan Jutka, Jaroslav Jutka, Ján Gajdoš st., Ján Gajdoš ml., Milan Mravec, Gabriel Ungvoldyi, Alojz Bomba, Peter Biskup, Jozef Lipták, Tomáš Belobrad, Richard Lelák, Florián Horňák, František Varga, Ladislav Szabo, Ernest Buday, Marián Kokavec, Milan Grib, František Králka juniór, Tomáš Králka, Maroš Králka, René Babušík, Marián Martinček, Róbert Grus, Rastislav Kosturko, Ján Bodnár, Milan Kyjovský, Bartolomej Magyar, Vincent Lukáč, Jozef Lukáč, Peter Blaga, Antón Jurko, Antón Kopčák, Igor Sidor, Ladislav Martha, Martin Daňko, Antón Šimaľ, Miroslav Galajda,  Pavol Svetlík, Milan Roth, Ernest Svrček, Stanislav Šalagovič, Rudolf Rondzík, Marián Miko, Ladislav Baňačkai, Ľubomír Cirner, Vincent Gazsi, Andrej Singer, 
 
Čestní členovia FK : Jozef Burian, Jozef Buček, Viliam Čislák, 0to Brixi, Renáta Lenártová, Richard Raši,
 
 Členovia in memoriam perpetuam / na večnú pamiatku/ : Milan Danko, Pavol Pintér, Alexander Felszéghy, Andrej Kvašňák, Jozef Bomba, Jozef Desiatnik, František Hoholko, Vojtech Blaga st., Václav Jutka, Gabriel Matis, Antón Titko, Jozef Bulejčík, Peter Dzúrik, Alojz Martinček, Pavol Huťka, Ján Hunčár, Ladislav Lipnický, Juraj Šomoši, Ján Strausz,
 
 
 
Osobné údaje :
Jaroslav Boroš 1.1. 1947, Jozef Plichta st., 8.1.1946, František Králka st., 16.1. 1947, Marián Pillár 24.1. 1066, Ladislav Martha 30.1.1943, Martin Daňko 6.2.1975, Igor Sidor 2.2.1964, Zoltán Tereščík 7.2.1964, Jozef Králka 16.2.1945, René Babušík 28.2.1962, Štefan Kondáš 6.3.1949, Gejza Csákvári 15.3. 1938, Gérard Tokár 15.3. 1948, František Čislák 19.3.1940, Vojtech Battyanyi 20.3. 1950, František Varga 29.3.1951, Ladislav Lukáč 13.5. 1947, Július Kánássy st., 25.5. 1934,Peter Blaga 12.6. 1970,  Andrej Daňko 26.5.1948, Miroslav Golenya 29.5.1965,Ondrej Daňko 2.6.1971, František Králka ml., 24.6. 1973,  Florián Horňák 7.7.1964, Ladislav Szabo 9.7. 1940, Marek Matis 11.7.1972, Ladislav Mato 1.8.1944, Juraj Nemčík 12.8.1972, Ladislav Tamáš 12.8.1953, Gabriel Ungvoldyi 14.8.1973, Jozef Plichta ml., 20.8. 1970, Ján Slebodník 29.8. 1954, Vojtech Futáš 1.9. 1950, Ladislav Vasil 7.9.1953,Jozef Štafura 11.9.1948, František Kunzo 17.9. 1954, Vojtech Blaga 17.9. 1965, Peter Králka 27.9.1948, Milan Rabatin 6.10. 1947, Bartolomej Magyar 8.10.1946, Jozef Hromý 22.10. 1957,Milan Roth 24.10.1965, Milan Bajus 31.10.1960, Antón Švajlen 3.12.1937, Peter Kucharský 4.12.1944, Bohumil Andrejko 10.12.1952, Milan Pohly 9.12.1938, Antón Šimaľ 26.12. 1964, Ján Husár 27.12. 1935, Stanislav Šalagovič 28.12.1964, Marián Miko, Ľubomír Cirner, Ladislav Baňačkai, Richard Lelák, Ľubomír Rusinko, Igor Saxa, Pavol Diňa, Marcel Puškas, Róbert Grus, 
 
 
TOPlist